Saturday, April 10, 2010

Plane crash kills 97 Polish people in western part of Russia

Chcę wyrazić najszczersze wyrazy współczucia dla rodziny i pzyjaciół wsyzstkich ofiar katastrofy prezydenckiego samolotu i dla wszystkich Polaków.
(I want to express a deep sympathy to the friends and relatives of all victims of Poland's presidential airplane, and to all Polish people)

No comments: